Wednesday, March 28, 2007

இந்திய கிரிக்கெட் அணி

இந்த கிண்டல்,கோபம் எல்லாம் அடுத்த இந்தியா மேட்ச் நடக்கும் வரைதான்... அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பித்தவுடன் எல்லாத்தையும் மறந்து விட்டு டீவி முன்பு உட்கார்ந்து விடுவோம்...


0 comments: